Klinikken er lukket fra Onsdag den 10. Juli til og med Tirsdag den 13. August. 

Ved afbud kan der ved opringning til klinikken tastes 1 og indtales besked til os. Oplys venligst navn dato og tidspunkt for tid der ønskes aflyst.

 

 

 

 

 

 

 

 


Om Carsten Toftager Larsen


Matematisk-fysisk student, N. Zahles gymnasieskole 1975

Læge, Københavns Universitet, januar 1983.

Ansættelser og klinisk uddannelse ved kardiologiske afdelinger i København; Hvidovre Hospital, Bispebjerg Hospital, Glostrup Hospital, Gentofte Hospital.

Speciallæge i Intern Medicin (medicinske sygdomme) 1997

Speciallæge i Kardiologi (hjertemedicinske sygdomme) 2001

Ph.D. afhandling ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Forsvaret den 24. juni 2005, med titlen: ”Electrocardiographic ST depression. Similarities in its prevalence and prognostic significance in the population and in patients with arterial hypertension.”

Overlæge, kardiologiske afdelinger, Amager Hospital 2001, Gentofte Hospital, 2002-2010, Sjællands Universitets Hospital Roskilde 2010-

Uddannelses ansvarlig overlæge, Gentofte Hospital, kardiologisk afdeling, 2004-2010

Afsnitsleder, kardiologisk laboratorium, Sjællands Universitets Hospital, Roskilde 2014-2018,

Har udført over 5000 ekkokardiografier og over 4000 kransåreundersøgelser (KAGer)

Har under Ph.D. udført og analyseret et stort antal Holterundersøgelser.

Medforfatter til kapitel 1 om akut koronart syndrom (2008-2018), kapitel 14 om antikoagulationsbehandling (2013-2017)  i Dansk Cardiologisk Selskabs (DCS), Nationale Behandlingsvejledning (NBV).

DCS NBV udvalg (2014-2018) med ansvaret for 40 kapitler på www.cardio.dk

Ph.D. vejleder, og forfatter på ca. 30 videnskabelige artikler.

Foredrag og undervisning om blodfortyndende behandling, iskæmisk hjertesygdom, forhøjet blodtryk, hjerteinsufficiens mm