Ventetid for ikke sub-akutte patienter 14 uger.  Ferie fra  Torsdag 7/7 til og med  Mandag 8/8.

Henvisning
Klinikken har overenskomst med den offentlige sygesikring og modtager både gruppe 1 og gruppe 2 sikrede.

  • Gruppe 1 sikrede modtages efter henvisning fra alment praktiserende læge.
  • Gruppe 2 sikrede modtages uden henvisning (delvis egenbetaling).


Haste tider
Hvis egen læge har vurderet at patienten skal undersøges hurtigt, for eksempel ved mistanke om betydende kransåresygdom (brystsmerter ved anstrengelse), hjertesvigt eller hjerteklapsygdom tilstræber vi at undersøge patienten indenfor 2 uger.